Home > Painting > Beauty, Bijinga | Edo period | Figure, Buddha | Ukiyoe > Choensai Eishin > Three beauties (Kesen, Yang Guifei, Onono Komachi)

Choensai Eishin(Toyokawa Jozan) - Three beauties (Kesen, Yang Guifei, Onono Komachi)

Click an image to display a large image.

  • Choensai Eishin - Three beauties (Kesen, Yang Guifei, Onono Komachi)
  • Choensai Eishin - Three beauties (Kesen, Yang Guifei, Onono Komachi)
  • Choensai Eishin - Three beauties (Kesen, Yang Guifei, Onono Komachi)
  • Choensai Eishin - Three beauties (Kesen, Yang Guifei, Onono Komachi)

Artist Choensai Eishin(Toyokawa Jozan)
Title Three beauties (Kesen, Yang Guifei, Onono Komachi)
Detail 107x47.5cm
Silk
Price Contact us

Choensai Eishin

Choensai Eishin is an Ukiyoe painter in the Edo period.
Student of Chobunsai Eishi.

Related items