Home > Print > Figure (Print) > Utagawa Kuniyoshi > Kazama Hachiro Masakuni, Ten Brave Retainers of Oguri (Oguri ju yushi no hitori) #0294

Utagawa Kuniyoshi - Kazama Hachiro Masakuni, Ten Brave Retainers of Oguri (Oguri ju yushi no hitori) #0294