Home > Print > Figure (Print) > Utagawa Kuniyoshi > Tsuzoku sangokushi no uchi Kanu Gi shichigun wo hitasu #0265

Utagawa Kuniyoshi - Tsuzoku sangokushi no uchi Kanu Gi shichigun wo hitasu #0265