Home > Print > Figure (Print) > Tsukioka Yoshitoshi > Gentoku fusetsu ni komei o tazunou (Gentoku visiting Komei in the snow) #0239

Tsukioka Yoshitoshi - Gentoku fusetsu ni komei o tazunou (Gentoku visiting Komei in the snow) #0239