Home > Tsukioka Yoshitoshi > Tsukioka Yoshitoshi - Fujiwara no Yasumasa gekka roteki zu (Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight) #35

Tsukioka Yoshitoshi - Fujiwara no Yasumasa gekka roteki zu (Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight) #35

For work details, please contact us from the cart button at the top right of the screen after adding it to the contact list.ArtistTsukioka Yoshitoshi
TitleFujiwara no Yasumasa gekka roteki zu (Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight) #35
Detail

Related works

Related tags